Deelnemen aan MKS-Rund

Monitoringsprogramma MKS-Rund

Stichting RundNL ontzorgt rundveehouders door het zo eenvoudig mogelijk te maken om aan de regelgeving te voldoen. Dit doen we met het monitoringsprogramma MKS-Rund. De monitoring is voortdurend en vindt plaats door middel van monstername bij runderen op rundveebedrijven en in slachthuizen door middel van monstername vanuit het karkas. Stichting RundNL rapporteert aan haar deelnemers en de NVWA. Daarnaast zijn wij gesprekspartner voor deelnemende veehouders bij afwijkende monitoringsresultaten.

Heeft u de monitoring van kritische stoffen nog niet geborgd?

Stichting RundNL voert de monitoring in opdracht van deelnemende veehouders uit. Door middel van deelname aan MKS-Rund en het zetten van een vinkje bij certificerende instanties voldoet u aan de wettelijke verplichting. RundNL maakt gebruik van bestaande kwaliteitssystemen in de veehouderij voor het nemen van monsters op de boerderij. Er komen dus geen nieuwe controleurs op het erf en de kosten blijven voor u als veehouder beperkt.

In onderstaand stroomschema (start linksboven) kunt u zien of al aan wetgeving rondom MKS voldoet, of dat u nog actie moet ondernemen. Binnenkort vindt u op deze website de mogelijkheid om u aan te melden voor MKS-Rund.