Monitoring Kritische Stoffen (MKS)

Wetgeving rondom Monitoring Kritische Stoffen

Op grond van de Regeling Diergeneesmiddelen moeten alle sectoren in de dierhouderij deelnemen aan een systeem voor Monitoring Kritische Stoffen (MKS) bij dieren die worden gehouden voor de productie van producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie. Deze wettelijke verplichting bestaat sinds 2015. De NVWA gaat deze wetgeving vanaf medio 2022 nadrukkelijker handhaven.

Wat zijn kritische stoffen?

Kritische stoffen worden ook wel residuen genoemd. Als aanbieder van slachtdieren bent u er als rundveehouder (melkveehouder en/of vleesveehouder) verantwoordelijk voor dat er geen residuen (vooral van diergeneesmiddelen) in het slachtdier aanwezig zijn wanneer het wordt aangeboden aan het slachthuis.

De Nederlandse vleesveehouderij kent momenteel drie kwaliteitssystemen, onder andere bedoeld voor de reductie van antibiotica en nu ook voor de monitoring van kritische stoffen: Q-Rund en Q-lip, IKB-Rund en IKB Nederland. De melkveehouderij in Nederland kent verschillende zuivelkwaliteitssystemen. Deze systemen borgen de monitoring van kritische stoffen in melk, niet in vlees.

Deelname aan monitoringsysteem MKS-Rund 

Bent u melk- of vleesveehouder? Stichting RundNL ontzorgt rundveehouders door het zo eenvoudig mogelijk te maken om aan de regelgeving te voldoen. Dit doen we met het monitoringsprogramma MKS-Rund.