Wat doet RundNL?

Borging van voedselveiligheid en kwaliteit

Stichting RundNL zet zich in voor de kwaliteit van Nederlands rundvlees. Ons werkterrein omvat drie zaken: Monitoring Kritische Stoffen Rund (MKS-Rund), Goede Houderij Praktijk (GHP) en de regie op informatie bij het Voedsel Keten Informatie (VKI) formulier. Lees hieronder verder over deze onderwerpen.

Monitoring Kritische Stoffen Rund (MKS-Rund)

Iedere rundveehouder heeft te maken met de Regeling Diergeneesmiddelen waarin de monitoring kritisch stoffen verplicht is gesteld. Veehouders moeten zelf een kwaliteitscontrole uitvoeren, gericht op de naleving van de wetgeving ten aanzien van verboden stoffen en residuen van diergeneesmiddelen.

Stichting RundNL ontzorgt rundveehouders door het zo eenvoudig mogelijk te maken om aan deze regelgeving te voldoen. De stichting geeft uitvoering aan de monitoring van kritische stoffen bij runderen gehouden voor de productie van Nederlands rundvlees. Dit doen we met het monitoringsprogramma MKS-Rund. Door middel van deelname aan MKS-Rund en het zetten van een vinkje bij certificerende instanties voldoet u aan de wettelijke verplichting.

Goede Houderij Praktijk (GHP)

Transport van runderen naar het slachthuis

Met een set van eisen borgt Stichting RundNL dat transportwaardige runderen, geschikt voor de slacht voor humane consumptie, aangeboden kunnen worden bij het slachthuis. Dierenwelzijn en diergezondheid, hygiëne en volksgezondheid tijdens het transport vanaf het veebedrijf tot in het slachthuis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de veehouder, de transporteur en het slachthuis. Deze drie partijen spannen zich dagelijks in om Nederlands rundvee eenduidig de prioriteit te geven waar het om vraagt.

 

Stichting RundNL borgt de uitvoering door het stellen van eisen waaraan kwaliteitssystemen van de keten minimaal moeten voldoen.

Voedsel Keten Informatie (VKI)

Op grond van wetgeving mag een slachthuis geen runderen tot het terrein van het slachthuis toelaten zonder dat de Voedsel Keten Informatie (VKI) is opgevraagd en ontvangen. Deze informatie staat op het VKI-formulier. In Nederland wordt gebruik gemaakt van een eigen formulier waarop de wettelijke informatie wordt geregistreerd.

Stichting RundNL is eigenaar van het template van het VKI-formulier en voert de regie over de inhoud ervan. Uitgangspunten zijn het Identificatie & Registratiesysteem en de informatie over een rund in de periode voor de levering van dat rund aan een slachthuis. Verder worden deelname aan een kwaliteitssysteem en MKS-Rund geregistreerd op het VKI-formulier.

 

RundNL draagt zorg voor het eenduidig beschikbaar stellen van het VKI-formulier template aan de veehouder. Het formulier wordt door CRV en Inforund digitaal beschikbaar gesteld voor toepassing.